KORONAVIRUSET

Hinna Helsepark følger gjeldende retningslinjer.

Hinna Helseparl følger veiledninger og instruksjoner fra myndighetene og FHI. Dette betyr at vi følger de smittevernregler som gjelder for vår bransje.

Som autorisert helsepersonell er vi pålagt et ansvar i helsetjenesten og kan dermed avlaste fastleger og legevakten med muskel- og skjelettplager i denne tiden.

Vi har iverksatt strenge tiltak i tråd med anbefalinger fra FHI og helsedirektoratet.

Ta kontakt med oss på telefon, epost eller via online booking for å få satt opp time til konsultasjon.