Gjør noe med smertene. Bestill time hos fysioterapeut i dag!

Bestill time

Våre fysioterapeuter har som hovedmål å få deg frisk gjennom trening og rehabilitering.

Fysioterapeutene har inngående kunnskap om de delene av kroppen vi bruker når vi beveger oss: muskler, sener, ledd, nervesystem, kretsløp og lunger. Hos våre erfarne fysioterapeuter ved HinnaHelsepark får du en grundig undersøkelse basert på din sykehistorie og kliniske tester. Dette for å komme fram til riktig diagnose slik at vi kan sette i gang den mest effektive behandlingen.

Ved behov benytter vi oss blant annet av følgende behandlinger: trening og rehabilitering, triggerpunktbehandling, trykkbølgebehandling, nålebehandling, massasje, tøying og mobilisering.

Flere av fysioterapeutene ved Hinna Helsepark er spesialister innen sine felt. Vi har lang og god erfaring med idrettskader, lymfødembehandling og kvinnehelse.

Hos oss ved Hinna Helsepark har vi både helprivate fysioterapeuter og fysioterapeuter med refusjonsrett (avtale fysioterapeut). Fra januar 2017 må alle pasienter, uavhengig av diagnose eller henvisning, betale en egenandel for behandling. Ved akutte tilfeller kan det svare seg å komme raskt i gang med behandling og betale for en helprivat fysioterapeut, Ikke vent i flere måneder på en ledig avtalefysioterapeut! Ønsker du å benytte deg av henvisningen, og dermed refusjonsretten, kan du opparbeide deg frikort via egenandelstak 2 (klikk her for detaljer).