En lettere arbeidsdag!

Sykefravær koster. Det er mer lønnsomt å ha ansatte i jobb enn å risikere lange og kostnadskrevende sykemeldinger. Hinna Helsepark tilbyr din bedrift en rekke helseforebyggende tjenester som kan gjøre arbeidsdagen lettere.

Vi har som mål å:

 • redusere bedriftens sykefravær.
 • forebygge belastningslidelser.
 • unngå langtidssykemeldte.
 • stimulere og motivere til egenaktivitet.

Vi tilbyr kostnadseffektive avtaler, skreddersydd til behovene i din bedrift.

Hinna Helsepark tilbyr:

 • behandlingsavtale tilpasset bedriftens behov.
 • treningsgrupper i bedriftens lokaler.
 • kartlegging av arbeidsmiljøet.
 • individuelle arbeidsplass- og funksjonsvurderinger.
 • risikovurderinger med fokus på helse.
 • ergonomisk rådgivning.
 • tilrettelegging på arbeidsplassen.
 • bistå i bedriftens systematiske HMS-arbeid.
 • forebyggende og helsefremmende tiltak.