Helprivat Fysioterapeut
1. gang – 710 kr. Påfølgende timer – 450 kr.

Manuellterapeut
1. gang – 750 kr. Påfølgende timer – 470 kr.

Kiropraktor
1. gang – 750 kr. Påfølgende timer – 470 kr.

Massasje
450 kr. – 30 min.
560 kr. – 45 min.
730 kr. – 60 min.

Avtalefysioterapeut
Følger gjeldende takstplakat: ca. 250 kr. per gang.

Trykkbølgebehandling
710 kr.

Ultralyd
650 kr.

Administrasjonskostnader (påløper kun om man ikke har vanlig time):
Henvisning RTG, MR, CT eller spesialist: 110 kr.
Sykemelding: 100 kr.
Attest: 200/400 kr.

Gjør noe med smertene. Bestill time hos oss i dag!

Bestill time