Helprivat Fysioterapeut
1. gang – 830 kr. Påfølgende timer – 550 kr.

Manuellterapeut
1. gang – 830 kr. Påfølgende timer – 550 kr.

Kiropraktor
1. gang – 830 kr. Påfølgende timer – 550 kr.

Avtalefysioterapeut
Følger gjeldende takstplakat.

Trykkbølgebehandling
760 kr.

Ultralyd
700 kr.

Administrasjonskostnader (påløper kun om man ikke har vanlig time):
Henvisning RTG, MR, CT eller spesialist: 110 kr.
Sykemelding: 100 kr.
Attest: 200/400 kr.

Gjør noe med smertene. Bestill time hos oss i dag!

Bestill time