Astrid Selland Kleppe - Hinna Helsepark

Astrid Selland Kleppe

Fysioterapeut

Utdannet fysioterapeut fra HiO i 2009. Bachelor i Idrettsbiologi fra Norges Idrettshøgskole i 2006. Tidligere jobbet i Forsvaret, i tverrfaglig praksis og med kommunalt driftstilskudd. Særinteresser innen idrettskader og basistrening. Har mangeårig bakgrunn som konkurranseturner.

astrid@hinnahelsepark.no