hinnahelsepark
  • fysioterapi
  • kiropraktor
  • massasje
  • manuellterapi
  • trening
  • kiropraktor
  • fysioterapi
  • manuell terapi
  • massasje
  • opptrening
Hjem   Send Mail   Sitemap   

MEDISINSK TRENINGSTERAPI (MTT)

Medisinsk treningsterapi/MTT er en gren av øvelsesterapien hvor pasienten trener i spesialkonstruerte apparater. Det legges stor vekt på øvelsens utgangsstilling og utførelse. Fysioterapeuten legger opp et program som er tilpasset den enkelte og tar hensyn til funksjonstester og diagnose. Det er viktig at øvelsene utføres riktig og at motstand og antall repitisjoner er korrekt. Derfor må fysioterapeuten kontinuerlig overvåke treningen og korrigere, eventuelt forandre. Et viktig prinsipp innen medisinsk treningsterapi er at den skal være funksjonell, d.v.s. ha stor overføringsverdi til hverdagen.

Hinna Helsepark AS | Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger | Telefon : 51 31 51 11 | post@hinnahelsepark.no
Utviklet av Webworld Webworld.no