hinnahelsepark
  • fysioterapi
  • kiropraktor
  • massasje
  • manuellterapi
  • trening
  • kiropraktor
  • fysioterapi
  • manuell terapi
  • massasje
  • opptrening
Hjem   Send Mail   Sitemap   

BEDRIFTSAVTALER

EN LETTERE ARBEIDSDAG!

Sykefravær koster. Det er mer lønnsomt å ha ansatte i jobb, enn å risikere lange og kostnadskrevende sykemeldinger. Hinna Helsepark kan tilby din bedrift en rekke helseforebyggende tjenester som kan gjøre arbeidsdagen lettere.

Vi har som mål å:
- redusere bedriftens sykefravær
- forebygge belastningslidelser
- unngå langtidssykemeldte
- stimulere og motivere til egenaktivitet

Vi tilbyr kostnadseffektive avtaler, skreddersydd til behovene i din bedrift.

 
Hinna Helsepark har bedriftsfysioterapeut med videreutdanning i ergonomi og helsefremmende arbeid. Hun har også kompetanse innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Kompetansen bygger på solide kunnskaper om muskel- og skjelettsystemet og forebygging av lidelser relatert til dette i arbeidslivet. Vi kan tilby:

- kartlegging av arbeidsmiljøet
- individuelle arbeidsplass- og funksjonsvurderinger
- risikovurderinger med fokus på helse
- ergonomisk rådgivning
- tilrettelegging på arbeidsplassen
- bistå i bedriftens systematiske HMS-arbeid
- forebyggende og helsefremmende tiltak

Hinna Helsepark AS | Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger | Telefon : 51 31 51 11 | post@hinnahelsepark.no
Utviklet av Webworld Webworld.no