hinnahelsepark
  • fysioterapi
  • kiropraktor
  • massasje
  • manuellterapi
  • trening
  • kiropraktor
  • fysioterapi
  • manuell terapi
  • massasje
  • opptrening
Hjem   Send Mail   Sitemap   

ARBEIDSPLASSVURDERING

Hensikten med arbeidsplassvurdering er å forebygge sykefravær og å få sykemeldte tilbake i arbeid. Ved individuell arbeidsplassvurdering vil bedriftsfysioterapeuten foreta en funksjonsundersøkelse og et besøk på arbeidsplassen. På bakgrunn av dette vil mulige tilretteleggingstiltak bli vurdert. Bedriftsfysioterapeuten ved Hinna Helsepark foretar arbeidsplassvurderinger, også på oppdrag fra NAV.

NAV kan dekke utgiftene til individuelle arbeidsplassvurderinger. Tilbud om arbeidsplassvurdering gjennom NAV gjelder sykemeldte arbeidstakere og arbeidstakere som står i fare for å bli sykemeldt. Tilbudet gjelder ikke ved bedrifter som har bedriftshelsetjeneste. Alle parter kan ta initiativ til arbeidsplassvurdering gjennom NAV. Arbeidsgiveren har selv ansvar for å informere arbeidsgiver og eventuelt tillitsvalgt eller verneombud. Arbeidsgiver bør være til stede eller være tilgjengelig ved arbeidsplassbesøket. Arbeidsgiver vil senere få tilbakemelding fra NAV lokalt for videre forslag og anbefalinger.

 

Hinna Helsepark AS | Jåttåvågveien 7, 4020 Stavanger | Telefon : 51 31 51 11 | post@hinnahelsepark.no
Utviklet av Webworld Webworld.no